انتقال ارثیه از ایران به ایالات متحده امریک

www.tinafoster.com

1-917-442-9580

نوشته :کیت لین استاینکی و تینا منشی پور فاستر

 شرکت حقوقی تینا فاستر

06/22/2016

 با آنکه دولت امریکا تحریم های اقتصادی درجه دوم را لغو نموده است بیشتر تحریم های درجه اول (آن دسته از آنها که معامله  مابین افراد امریکایی و کشور ایران را در بر میگیرند) همچنان بقوت خود باقی می باشند.  

ادامه خط مشی تحمیل تحریم های اقتصادی ؛ بالاخص برای ایرانیان و افراد ایرانی-امریکایی مقیم امریکا مشکل زا میباشد.

اکثر پرسش هایی که از ایرانیان دارای روابط خویشاوندی در ایران میشنویم به مسٌله چگونگی انتقال ارثیه از ایران به ایالات متحده مربوط می شوند.

آیا برای منتقل نمودن ارثیه از ایران ؛ باید از اوفک مجوزخاص داشته باشیم؟

در برخی موارد درخواست مجوز خاص ضروری نیست. اوفک جواز عمومی خاصی تولید نموده که برای انتقال اموال شخصی از ایران به امریکا کفایت میکند. شَرط استفاده از این جواز عمومی این است که اموال شخصی غیر تجاری باشند و در زمره "کمک های خیریه" قرار نداشته باشند. با وجود این باید مشخص و اثبات شدنی باشد که هیچ کدام از افراد یا بانکهایی که در انجام معامله و صدور اموال از ایرا ن دخالت دارند با حکومت جمهوری ایران مرتبط نبوده و یا نامشان در فهرست افراد یا موسسات ممنوع المعامله از طرف اوفک قید نشده باشد. لذا مشاهده شده است که در انبوهی از این موارد  نهایتاء برای انتقال دارایی شخصی میبایستی اقدام به دریافت مجوز خاص نمود.

بدین ترتیب بهترین روش عمل این است که پیش از وارد شدن به هرگونه داد و ستد با ایران با وکیلی مجرب و متخصص در زمینه قوانین و مقررات اوفک مشاورت کنید.

آیا میتوان "اموال شخصی" خود را مستقیماً از یک بانک ایرانی به بانکی در امریکا واریز نمود؟

نه. تحریم های علیه ایران همچنان به بانکهای امیریکایی اجازه نمیدهند که با بانکهای ایرانی معاملات پرداختی یا دریافتی داشته باشند. لذا برای اینکه تمام مقررات اوفک رعایت شوند ارثیه میبایستی از طریق یک کشور سوم به امریکا منتقل بشود. دولت امریکا متخلفین قوانین حاکم بر تریم های اقتصادی ایران را به پرداخت جرائم عمومی و کیفری چدی و سنگین محکوم می کند.

به این علت توصیه می شود ابتدا با وکلای متخصص در این زمینه مشاوره و اطمینان حاصل کنید که ورود اموالتان به امریکا با هیچ گونه مشکل قانونی مواجه نخواهد شد.

اگر ارثیه خانوادگی شخصی در حساب بانکی او در یک بانک ایرانی قرار داشته باشد و شخص آگاه نباشد که این بانک  جرو بانک های ممنوع شده از طرف اوفک و یا اس-ان–دی میباشد  با چگونه مشکلی ممکن است روبرو بشود؟

درمقررات حاکم بر تحریم های اقتصادی علیه ایران قید شده است که دولت امریکا رابطه بانکی با گروهی از بانک های ایران را ممنوع اعلام میکند. بنابراین شخص باید ابتدا ضمن درخواست مجوزخاص ازطریق اوفک دا حساب بانکی خود را از بانک ممنوع شده به بانکی که بلا مانع باشد انتقال بدهد.

آیا میشود از طریق حواله بانکی توسط افراد خانواده در ایران ارثیه خود را به امریکا منتقل کنیم؟

نه. مقررات اوفک اجازه نمی دهند که دارایی شخصی افراد از طریق حواله بانکی از ایران  در وجه افراد یا نهاد های بازرگانی امریکایی دریافت شوند. دریافت این گونه حواله ها تخلف قانونی محسوب میشود.  

اگر ارثیه شخص در ایران ، بجای پول، بصورت  زمین یا اموال ساختمانی باشد چگونه باید قمل نمود؟

دراینگونه موارد بهترین راه این است که با اطلاع و اوفک و از طریق درخواست مجوز خاص اوفک زمین یا بنای ساختمانی را بفروش برسانید. و بهتر است که با راهنمایی وکیلی مجرب و کاملاً آشنا با مقررات اوفک درخواست نامه صدور مجوز برای فروش ملک و دریافت پول را پر کنیدتا از بروز هر گونه اختلال قانونی در رعایت ریز قوانین و مقررات اجتناب حاصل شود.

این مقاله تنها بخشی از اطلاعات کلی را بدست میدهد ودر حکم مشاوره حقوقی نیست. برای دریافت اطلاع درزمینه مسایل حقوقی خاص لطفاً با وکلای حقوقی مشورت نمایید. ا